ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی خيابان احمد قصير(بخارست)- كوچه 18 -پلاك 14 - طبقه دوم شرقي تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران َAQ خيابان احمد قصير(بخارست)- كوچه 18 -پلاك 14 - طبقه دوم شرقي 88741582 غلامحسن آرمات
2 قزوين GA قزوين- خيابان شهيد بابايي- خيابان گوهر 62 - پلاك 48-طبقه دوم 02813674210 مهسا فرهيد نيا
3 همدان HF همدان -خيابان ميرزاده عشقي -بورس منطقه اي همدان 08118283630 ندا بدرودياني
4 كرج PO كرج - ميدان هفت تير- بورس منطقه اي كرج -طبقه 3 واحد20 02612770208 نقي فاضلي